Zorgconsumenten.nl   | home
Site Map   |   Nieuws   |   Contact   |   Zorgverzekeraars   |   Links   |   Zorg over de grens   |   Wetgeving   |   Agenda   |   Trends   |   Medische Fouten   |   Tuchtrecht
CONFERENCE
The Third International Incident Disclosure Conference: “Towards Operational Strategies” event organized by the VU Amsterdam (Prof. Arno Akkermans), AMC/University of Amsterdam (prof. Johan Legemaate) and NIVEL (prof. Roland Friele), in close collaboration with The Personal Injury Council (De Letselschade Raad). The conference will be hosted at the Amsterdam Medical Center, October 20 and 21st, 2016.
“Open disclosure is the open discussion of adverse events that result in harm to a patient while receiving health care with the patient, their family and carers.”
This year’s Incident Disclosure Conference will be dedicated to operational strategies in incident disclosure.

Elseviers 'Beste Ziekenhuizen'
Lustrum: vijf jaar prestaties meten van ziekenhuizen
Welk ziekenhuis leverde vijf jaar lang de beste zorg?

Woensdag 29 oktober 2014
13.00 tot 18.00 uur
Kasteel de Wittenburg, Wassenaar

Elsevier presenteert op woensdag 29 oktober de resultaten van vijf jaar onderzoek naar de patiëntveiligheid en medische zorg in Nederlandse ziekenhuizen. De afgelopen vijf jaar publiceerde Elsevier ondersteund door bureau SiRM het onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’, gebaseerd op de honderden indicatoren waarover ziekenhuizen verplicht prestaties openbaar maken. Welke ziekenhuizen presteerden duurzaam goed, en welke niet? Op dit lustrum-symposium maken Elsevier en SiRM voor het eerst de balans op. Voor- en tegenstanders gaan daarna met elkaar in debat over wat vijf jaren van openbaarheid opleverden.

Motto van de bijeenkomst is ‘Wie durft? Van registreren naar publiceren’. Want nu de meting van prestaties in het teken staat van ‘Big Data’ en ziekenhuizen zelf ook een vloed aan gegevens prijsgeven via ‘kwaliteitsvensters’, is de vraag: hoe nu verder, waarbij heeft de patiënt baat?


Welke ziekenhuizen het goed (of minder goed) doen en waarom
Hoe de officiële stand van zaken is als het om kwaliteitsmeting gaat
Wat de nieuwste inzichten zijn over Big Data in de zorg
Welke kansen en risico’s gemoeid zijn met openbaarmaking van professionele data
Onmisbaar voor professionals en managers voor wie de kwaliteit van de medische zorg de dagelijkse werkelijkheid is: van verpleegkundige tot medisch specialist, van kwaliteitsmedewerker tot bestuurder, van ambtenaar tot consultant. En niet te vergeten: de patiënt zelf.

Sponsor: Pfizer