Zorgconsumenten.nl |     home
Site Map   |   Nieuws   |   Contact   |   Zorgverzekeraars   |   Links   |   Zorg over de grens   |   Wetgeving   |   Agenda   |   Trends   |   Medische Fouten   |   Tuchtrecht
Trends
Openheid in de zorg

OPEN is een netwerk waarin zorgverleners, wetenschappers en andere betrokken partijen samenwerken om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop voorzien kan worden in een adequate omgang met incidenten. http://www.openindezorg.nl

Apotheker wordt medicatiedeskundige, de patiënt zorgconsument
Bron: www.knmp.nl
18 juli 2013
‘De apotheker is over 10 jaar een erkend specialist. Hij wordt betaald voor zijn expertise en geleverde zorg en niet meer voor de verstrekking van medicijnen. De zorgconsument is kritischer en zakelijker en houdt zijn eigen medicatiedossier bij.’ Deze en onderstaande ideeën kwamen aan bod tijdens de 1e KNMP toekomsttafel.

De toekomsttafel werd georganiseerd in het kader van de formulering van de ’Toekomstvisie Farmaceutische Zorg 2023’. Om tafel zaten Dick Tromp, apotheker en oud-voorzitter van de KNMP; Paul van Bakel, apotheker in Sliedrecht; Pieter Vos, oud-secretaris van de RVZ; Joke Lanphen, huisarts en oud-voorzitter van de KNMG; Eeke van der Veen, voorzitter van Zorgbelang Nederland; Jan Roose, directeur van adviesbureau BMC en Ute van Dalen, openbaar apotheker in Breskens.
Op 27 augustus en 4, 10 en 12 september 2013 vinden opnieuw toekomsttafels plaats, waar andere thema´s aan bod komen.
De zorgsector is hot
De gezondheidszorg beslaat 10% van de nationale economie en de sector waarin de meeste mensen werkzaam zijn. De gezondheidszorg is sterk in beweging en juridiseert in toenemende mate: met de gezondheidszorg samenhangende juridische vraagstukken halen dag in dag uit de voorpagina’s van de dagbladen.
Marktwerking in de zorg
Veel nieuwe bedrijven zien de gezondheidssector als een nieuwe, potentiele afnemer van hun projecten en diensten. De omvangrijke beschikbare budgetten in de gezondheidszorg oefenen sterke aantrekkingskracht uit. Vorig jaar werd in totaal 65,7 miljard euro uitgegeven aan de zorg.
Door toenemende marktwerking en kritischer wordende consumenten wordt marketing steeds belangrijker voor organisaties in de gezondheidszorg. Zorgaanbieders moeten concurreren en nog beter inspelen op de wensen en behoeften van zakelijke en particuliere klanten. Zorgmarketing is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

De marktwerking zorgt ervoor dat zorgkantoren, zorginkopers van zorgverzekeraars en zorgcliënten op zoek gaan naar zorginstellingen die op een objectieve wijze hun toegevoegde waarde communiceren.
Zorgaanbieders krijgen door toenemende marktwerking steeds vaker te maken met concurrentie. Particuliere en zakelijke en cliënten krijgen meer keuzevrijheid en bepalen zelf voor welke zorgaanbieder men kiest. Zorgaanbieders moeten zich sterker profileren om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende cliënten en zorgproductie.

18 januari 2008
Een aandeel in een ziekenhuis
Aandelenuitgifte
Het Sint Jans Ziekenhuis in Weert gaat aandelen uitgeven. Het ziekenhuis met een eigen vermogen van vijf miljoen euro hoopt met de aandelenuitgifte een financiële impuls van tien tot twintig miljoen euro te krijgen.

Het Sint Jans Gasthuis is niet het eerste ziekenhuis dat naar de gunst van aandeelhouders lonkt. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam werd in 2006 overgenomen door een investeerder om zo aan een financiële ondergang te ontkomen. Bij het Sint Jans Gasthuis is de aandelenuitgifte nodig om het ziekenhuis zelfstandig te laten voortbestaan. Vorig jaar ging een fusie met het grotere Laurentius Ziekenhuis in Roermond op het laatste moment niet door “vanwege verschil in inzicht over de wijze waarop deze tot stand moet komen”, aldus algemeen directeur H.J.B. Janssen.

Invloed aandeelhouders
Nu het startsein voor de commercialisering van ziekenhuizen is gegeven worden prangende vragen aan de orde gesteld. De eerste vraag gaat over de invloed van de aandeelhouder op de in het ziekenhuis te bieden zorg. De directie van het Sint Jans Gasthuis is nogal stellig op dat vlak. Het is niet de bedoeling dat voor de aandeelhouders plaatsen in de Raad van Bestuur worden ingeruimd. “Over de zorg die we blijven verlenen maken we keiharde afspraken”. Zo wil het ziekenhuis voorkomen dat onder druk van de aandeelhouders complexe, dus dure ingrepen worden uitbesteed of niet meer worden aangeboden en het ziekenhuis zich gaat toeleggen op behandelingen waar meer ‘winst’ mee te behalen is. Of dat de aandeelhouders aandringen op het snijden in de kosten van de zorg door een deel van de ruim zeshonderd banen in het ziekenhuis te schrappen. Daarom wil de directie banken, zorgverzekeraars en commerciële investeerders uit het buitenland weren: “de aandelen zijn niet bedoeld als flitskapitaal”. Het is echter de vraag of dat kan en mag. De aandelen worden uitgegeven door een naamloze vennootschap, zodat niet alleen grote investeerders, maar ook particulieren aandelen kunnen kopen.

En ook als de directie een dam weet op te werpen tegen op megawinsten beluste investeerders, dan betekent dat nog niet dat alles bij het oude blijft. De nieuwe investeerders krijgen uiteraard wel wat te zeggen over de toekomststrategie van het ziekenhuis, aldus directeur Janssen. De patiëntenorganisaties in Limburg kondigden meteen na het nieuws over de aandelenuitgifte aan dat ze graag aandelen zouden willen kopen: “zo kunnen we zelf meepraten en de kwaliteit en continuïteit van zorg in de gaten houden”.

Kwaliteit of rendement
Een andere vraag is wat het ziekenhuis met de kapitaalinjectie wil gaan doen. Tot 2012 – zo heeft het kabinet beslist – moet de opbrengst van aandelen worden gestopt in innovatie en verbetering van de zorg. Maar het staat niet vast of het ziekenhuis bestand is tegen de druk van aandeelhouders voor rendement uit hun investeringen na die periode. Het Tweede Kamerlid Frans Weekers uit Weert wees als lid van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis erop dat het ziekenhuis bij de aandelenuitgifte eigenlijk geen keus heeft. “Willen we de kwaliteit en continuïteit van zorg voor weert behouden, dan moeten we bereid zijn een stuk zeggenschap op te geven voor vreemd kapitaal”.

(Bronnen: De Limburger 15 januari 2008, Jaarverslag 2006 St. Jans Gasthuis Weert.)


 Internet populairste informatiebron bij zoektocht naar zorgverzekering
 (Bron Nivel, 21 oktober 2008)

Internet is een onderdeel van het dagelijkse leven geworden; ook voor patiënten. Steeds meer patiënten zijn online en maken actief gebruik van alle mogelijkheden. Via zoekmachines wordt nieuwe informatie gevonden, op Hyves worden nieuwe vrienden gemaakt en lotgenoten ontmoet, met hun eigen weblog vertellen ze over hun ervaringen en gesprekken worden gevoerd via MSN, Twitter of zelfs op het Support for Healing Island in de virtuele omgeving Second Life.